ส่งหัวข้อ "บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานสำนักงานชั่วคราว" ถึงเพื่อน