ส่งหัวข้อ "บจก.จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ รับสมัครงานเรือ ด่วน!!!" ถึงเพื่อน