ส่งหัวข้อ "บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานเรือหลายตำแหน่ง" ถึงเพื่อน