ส่งหัวข้อ "รับสมัคร A/B เรือบรรทุกน้ำมันภายในประเทศ ด่วน!!!" ถึงเพื่อน