ส่งหัวข้อ "บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด รับสมัครด่วน คนประจำเรือหลายอัตรา" ถึงเพื่อน