ส่งหัวข้อ "ให้บริการซ่อมทำ , Cal MMC, UTI, Gas Detector, Thermometer LIG บนเรือราคากันเองพร้อมอะไหล่" ถึงเพื่อน