ส่งหัวข้อ "รับสมัคร ช่างน้ำมัน 2 ตำแหน่ง และนายท้าย 1 ตำแหน่ง" ถึงเพื่อน