ส่งหัวข้อ "นายท้าย 2 ตำแหน่ง เรือบรรทุกน้ำมันสายใน เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย" ถึงเพื่อน