ส่งหัวข้อ "วงการเรือตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ" ถึงเพื่อน