ส่งหัวข้อ "เกิดอะไรขึ้นกับการเงินจุฑาครับ" ถึงเพื่อน