MarinerThai Webboard

มุมสาระไอทีสำหรับชาวเรือ => แนะนำฟรีโปรแกรม => ข้อความที่เริ่มโดย: methingel ที่ พ.ย. 28, 16, 20:44:55 PM

หัวข้อ: โปรแกรมทำความสะอาด PC l ช่วยให้เร็วขึ้น l ลด Error l Wise Disk Cleaner V 9.32
เริ่มหัวข้อโดย: methingel ที่ พ.ย. 28, 16, 20:44:55 PM
โปรแกรมทำความสะอาด PC  ช่วยให้เร็วขึ้น ปลอดภัยต่อข้อมูลภายในเครื่อง ลด Error ด้วย Wise Disk Cleaner V 9.32
(http://www.zaneviews.com/wise-disk-cleaner-9-32-652/)
(http://www.zaneviews.com/wp-content/uploads/2016/11/Google-Drive-Download-Button.png)
http://www.zaneviews.com/wise-disk-cleaner-9-32-652/ (http://www.zaneviews.com/wise-disk-cleaner-9-32-652/)


(http://i.imgur.com/LZr3FmA.png)

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเตอร์ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยต่อข้อมูลภายในเครื่อง

Wise Disk Cleaner 9.32.652 สำหรับหน้าตาโปรแกรมทำความสะอาด Wise Disk Cleaner ก็เรียกได้ว่าถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกคน ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย เข้าใจถึงการใช้งาน มีโหมดง่ายและโหมดยาก รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ในการจัดการไฟล์ข้อมูล เช่น การค้นหา การกรองไฟล์ การลบไฟล์ และฟีเจอร์ในการตั้งเวลาในการทำความสามารถ และตั้งค่าการทำความสะอาดตามความต้องการ สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้
(http://www.zaneviews.com/wp-content/uploads/2016/11/Google-Drive-Download-Button.png)
http://www.zaneviews.com/wise-disk-cleaner-9-32-652/ (http://www.zaneviews.com/wise-disk-cleaner-9-32-652/)

Wise Disk Cleaner (http://www.zaneviews.com/tag/wise-disk-cleaner/), ดาวน์โหลด Wise Disk Cleaner (http://www.zaneviews.com/tag/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-wise-disk-cleaner/), โปรแกรมจัดเรียงไฟล์ (http://www.zaneviews.com/tag/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/), โปรแกรมดูแลทำความสะอาด (http://www.zaneviews.com/tag/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94/)