ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด รับสมัครผู้อำนวยการฯ 2 ตำแหน่ง 25/5/65  (อ่าน 287 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ crew pilatus marine

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 92
    • ดูรายละเอียด
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครงานผู้อำนวยการฯ 2 ตำแหน่ง

1.ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานขนส่ง (เรือ) ทั้ง 4 ฝ่าย  คือ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายเทคนิค   ฝ่ายคนประจำเรือ  ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
     ของบริษัทฯ (QHSE)
 2. ควบคุมบริหารงานฝ่ายขนส่ง (รถ) ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 4. ควบคุมและดำเนินการสำหรับประกาศนียบัตรต่างๆ ด้านการค้าและด้านความปลอดภัยของเรือ
 5. ควบคุมงบประมาณด้านปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. จัดการงานด้านบรรณสาร  คู่มือ  ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองเรือให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 7. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายขนส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 8. ควบคุมบริหารงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISM Code และ ISO 9001
 9. ทำการแทนเมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไม่อยู่
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคนประจำเรือ ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือและฝ่ายขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 1 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ :ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

2.ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน   ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 2. ควบคุุมการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร / นำเสนอแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 3. ควบคุม  วางแผนเพื่อหาช่องทางธุรกิจด้านปิโตรเลียมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 4. ควบคุุม  วางแผน  เรื่องการซื้อและขายเรือ
 5. ควบคุุม  วางแผน  กำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการนำเรือเข้าซ่อมทำ
 6. ควบคุมและวางแผนการสั่งซื้่อน้ำมัน
 7. ควบคุม และวางแผนงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 8. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน  ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
                        มีความรู้ด้าน IT
                        มีประสบการณ์ด้านขนส่งทางเรือ

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th  หรือ
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253