สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] เพลาใบจักรเรือ ใช้เหล็กชนิดไหนครับ

[2] จะเริ้มต้นทำงานทางเรือต้องทำอย่างไรบ้างครับ

[3] สวัสดีครับ รบกวนเวลาสมาชิกในกลุ่มช่วยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรือแผนที่เดินเรือ

[4] ถ้าผมสามารถคิดค้นเรือแบบใหม่ได้ \(==)/

[5] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์

[6] สอบถามเรื่องขนาดเรือ ขนส่งสินค้าประมง (ทำวิทยานิพนธ์ครับ)

[7] อยากทราบว่าข้อบังคับเกี่ยวกับเข็มทิศแม่เหล็กกับเข็มไยโจ เรือ localว่าจำเป็นต้องมีไหมอย่างไร

[8] รบกวนสอบถามหน่อยครับเรื่อง การติดตั้ง Stability instrument ในไทย

[9] หลักสุตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อบรมได้ที่ไหนบ้างคับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version