แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Seamanship

หน้า: [1]
1
บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล (สินค้าประเภท LPG) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเรือในตำแหน่ง “รองต้นกลเรือ (2/E)” ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-

- เป็นชายอายุระหว่าง 30-50 ปี
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร "รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- มี Endorsement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Liquefied Gas Tanker
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- มีประสบการณ์การทำงานในเรือบรรทุกแก๊สเหลว (Gas Carrier) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความสามารถในการบริหารจัดการงานในแผนกช่างกลบนเรือ
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีภาวะผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะการใช้ Computer ระดับพื้นฐาน (Word & Excel)

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เลขที่ 14,16 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว เขต/แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30น. หรือ E-mail (hr@seamanship.co.th , technical@seamanship.co.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2933-8700 - 4 หรือ 081-702-1250

2
บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล (สินค้าประเภท LPG) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเรือในตำแหน่ง “นายท้ายเรือ (A/B)” หลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร “ลูกเรือยามสะพานเดินเรือ (HELSMAN)”
- มี Endorsement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Tanker Familiarization พร้อม Endorsement
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เลขที่ 14,16 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว เขต/แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30น. หรือ E-mail (hr@seamanship.co.th , technical@seamanship.co.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2933-8700 - 4 หรือ 081-702-1250

3
บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล (สินค้าประเภท LPG) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเรือ หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-

นายท้ายเรือ (AB) จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร Rating forming part of navigational watch
- มี Endosement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Tanker Famiriazation พร้อม Endosement
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ช่างน้ำมัน (OILER) จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร Rating forming part of engineer watch
- มี Endosement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Tanker Famiriazation พร้อม Endosement
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เลขที่ 14,16 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว เขต/แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30น. หรือ E-mail (hr@seamanship.co.th , technical@seamanship.co.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2933-8700 - 4 หรือ 081-702-1250

4
บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล (สินค้าประเภท LPG) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเรือ หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-

นายท้ายเรือ (AB) จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร Rating forming part of navigational watch
- มี Endosement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Tanker Famiriazation พร้อม Endosement
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ช่างน้ำมัน (OILER) จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร Rating forming part of engineer watch
- มี Endosement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Tanker Famiriazation พร้อม Endosement
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เลขที่ 14,16 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว เขต/แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30น. หรือ E-mail (hr@seamanship.co.th , technical@seamanship.co.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2933-8700 - 4 หรือ 081-702-1250

5
บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เป็นบริษัทฯรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล (สินค้าประเภท LPG) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเรือ หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:-

สำหรับ ทุกตำแหน่ง
- เพศชาย
- เป็นผู้ถือประกาศนียบัตร ตามตำแหน่งที่สมัคร
- มี Endosement Certificate of Competency ซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงหลักสูตร Basic Training Refresher
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations หรือ Tanker Famirization พร้อม Endosement
- มีประสบการณ์การทำงานในเรือบรรทุกแก๊สเหลว (Gas Carrier)
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบนเรือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สำหรับตำแหน่ง Officer (ปากเรือ และ ห้องเครื่อง)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Liquefied Gas Tanker พร้อม Endosement
- มีความสามารถในการบริหารจัดการงานบนเรือ
- มีภาวะผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะการใช้ Computer ระดับพื้นฐาน (Word & Excel)

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีแมนชิพ จำกัด เลขที่ 14,16 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว เขต/แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30น. หรือ E-mail (hr@seamanship.co.th , technical@seamanship.co.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2933-8700 - 4 หรือ 081-702-1250

6
Seamanship Co.,Ltd. ต้องการรับสมัครคนประจำเรือแก๊สสายนอกเกาหลี จีน ตำแหน่งต้นกล 1 อัตรา ต้นเรือ 1 อัตรา และ AB 2 ตำแหน่ง ด่วนมากลงเรือทันที
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 02- 9338700

หน้า: [1]