ส่งหัวข้อ "บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่ง Asst.Technical Mgr. (22-8-22)" ถึงเพื่อน