ส่งหัวข้อ "รับสมัครตำแหน่ง นายท้าย 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก!" ถึงเพื่อน