แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pr_interocean

หน้า: [1] 2 3 4
1
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ วิ่งสายใน

- นายท้าย     

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126, 02-192-1593 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

2
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
- ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 
สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยว และค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

3
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   2  ตำแหน่ง
- ช่างน้ำมัน    จำนวน   1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
- ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 
คุณสมบัติตามตำแหน่ง ช่างน้ำมัน(Oiler)

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (IIl/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
- ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยว และค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

4
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
- ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 
สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

5
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
 
สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

6
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
 
สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

7
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ

- นายท้าย      จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติตามตำแหน่ง นายท้าย

- เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองขึ้นไป หรือ Rating watch (II/4) (STCW 2010)
- ผ่านการอบ ถืรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน )
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือTanker Familiarization, MLC, SA, DSD
 
สวัสดิการที่จะได้รับ

- เงินเดือนประจำ, ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
- ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
- ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของสถานประกอบการในแต่ละปี
- เงินเกษียณตามอายุงาน

การปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
- เขตการเดินเรือ บางจาก(กทม.) - ศรีราชา อ่าวอุดม
- ทำงาน 24 วัน พัก 6 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มือถือ : 086-3399126 (คุณมิ้นท์) เวลา (08.30 - 17.00 น.)
สามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบ ส่งทาง Email: pr_interocean@yahoo.com หรือ ADD LINE ID : pr_interocean (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)

8
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชียน จำกัด
ดำเนินกิจการเรือขนส่งน้ำมันภายในประเทศ
     รับสมัครตำแหน่ง นายท้าย (ด่วนมาก)
เอกสารครบ สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานได้ทันที
‼️ สวัสดิการ
* เงินเดือน + ค่าเที่ยวเรือ + ค่าอาหาร
* ประกันสังคม
* ปรับเงินเดือนประจำปี
* โบนัสประจำปี
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* วันหยุดพักประจำเดือน ( 6 วัน)
* รถรับ - ส่ง ตอนเปลี่ยนลีฟ
* ชุดฟอร์มบริษัทฯ และ ของใช้ 3 เดือน
* เงินเกษียณตามอายุงาน
* เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
* เสื้อบริษัท และ สวัสดิการอื่นๆ ตามเห็นสมควรของบริษัทฯ
สนใจติดต่อ มาที่ ☎️ 086-3399126
ID : pr_interocean
E-mail : pr_interocean@yahoo.com
599/121 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร
กรุงเทพฯ (ใกล้หมอชิตและประชาชื่น)

9
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชียน จำกัด
ดำเนินกิจการเรือขนส่งน้ำมันภายในประเทศ

รับสมัครงานตำแหน่งช่างน้ำมัน  1  ตำแหน่ง 
เรือวิ่ง  บางนา - อ่าวอุดม  (ขนส่งน้ำมัน)
ถือเอกสารตาม STCW 2010


สนใจติดต่อ 086-3399126
ID : 0863399126          E-mail :  pr_interocean@yahoo.com
599/121 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด
บริษัทเรือให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมทางทะเล ภายในประเทศ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
                  ตำแหน่ง              :  นายท้าย 
                  ลักษณะการจ้าง      :  สัญญาจ้างรายปี (ต่ออายุอัตโนมัติ)

                  คุณสมบัติทั่วไป  :
                          1.  เพศชาย
                          2.  ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานตาม STCW
                          3.  มีประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือมี ปก.เทียบเท่าฝ่ายช่างกลเรือ
                          4.  มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                 จำนวนอัตรา          :    2    คน
                 เงินค่าจ้าง            :    ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
                 สวัสดิการ             :   ประกันสังคม, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการของบริษัท),งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
                 สถานที่ปฏิบัติงาน    :   เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
                 จังหวัด      :   กรุงเทพมหานคร
                 วิธีการรับสมัครงาน   :   สนใจ แอดไลน์ ID : pr_interocean  หรือ  ส่งใบสมัครมา E-mail :pr_interocean@yahoo.com 
                 บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด  (599/121 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900)
                 โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645     มือถือ : 086-3399126

11
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด
บริษัทเรือให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมทางทะเล ภายในประเทศ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
                  ตำแหน่ง              :  นายท้าย 
                  ลักษณะการจ้าง      :  สัญญาจ้างรายปี (ต่ออายุอัตโนมัติ)

                  คุณสมบัติทั่วไป  :
                          1.  เพศชาย
                          2.  ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานตาม STCW
                          3.  มีประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือมี ปก.เทียบเท่าฝ่ายช่างกลเรือ
                          4.  มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                 จำนวนอัตรา          :    1    คน
                 เงินค่าจ้าง            :  ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
                 สวัสดิการ           :   ประกันสังคม, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการของบริษัท),งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
                 สถานที่ปฏิบัติงาน   :   เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
                 จังหวัด      :   กรุงเทพมหานคร
                 วิธีการรับสมัครงาน   :   สนใจ แอดไลน์ ID : pr_interocean  หรือ  ส่งใบสมัครมา E-mail :pr_interocean@yahoo.com 
                 บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด  (599/121 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900)
                 โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645 มือถือ : 086-3399126
           


12
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด
บริษัทเรือให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมทางทะเล ภายในประเทศ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
                  ตำแหน่ง              :  นายท้าย 
                  ลักษณะการจ้าง      :  สัญญาจ้างรายปี (ต่ออายุอัตโนมัติ)

                  คุณสมบัติทั่วไป  :
                          1.  เพศชาย
                          2.  ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานตาม STCW
                          3.  มีประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือมี ปก.เทียบเท่าฝ่ายช่างกลเรือ
                          4.  มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                 จำนวนอัตรา          :    1    คน
                 เงินค่าจ้าง            :  ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
                 สวัสดิการ           :   ประกันสังคม, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการของบริษัท),งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
                 สถานที่ปฏิบัติงาน   :   เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
                 จังหวัด      :   กรุงเทพมหานคร
                 วิธีการรับสมัครงาน   :   สนใจ แอดไลน์ ID : pr_interocean  หรือ  ส่งใบสมัครมา E-mail :pr_interocean@yahoo.com 
                 บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด  (599/121 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900)
                 โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645     มือถือ : 086-3399126
           


13
ตำแหน่ง              :   1.  ช่างน้ำมัน      1    ตำแหน่ง
                         
                             
ลักษณะการจ้าง   :  สัญญาจ้างรายปี
สวัสดิการ             :      •   ประกันสังคม       
                                •   ปรับเงินเดือนประจำปี
                                •   โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
                                •   งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
คุณสมบัติทั่วไป  :
          1.    เพศชาย
          2.    มีประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือมี ปก.เทียบเท่าฝ่ายช่างกลเรือ
          3.    มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินค่าจ้าง              :  ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน    :  เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
จังหวัด                  :  กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน           : สมัครงานออนไลน์ www.pr-interocean.com หรือ สนใจเข้ามาติดต่อได้ที่บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
                                     ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 - 17.00 น โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645 มือถือ : 086-3399126

14
รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง              :   1.  ช่างน้ำมัน      1    ตำแหน่ง
                         
                             
ลักษณะการจ้าง   :  สัญญาจ้างรายปี
สวัสดิการ             :      • ประกันสังคม       
                                • ปรับเงินเดือนประจำปี
                                • โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
                                • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
คุณสมบัติทั่วไป  :
          1.    เพศชาย
          2.    มีประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือมี ปก.เทียบเท่าฝ่ายช่างกลเรือ
          3.    มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินค่าจ้าง              :  ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน    :  เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
จังหวัด                  :  กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน           : สมัครงานออนไลน์ www.pr-interocean.com หรือ สนใจเข้ามาติดต่อได้ที่บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
                                     ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 - 17.00 น โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645 มือถือ : 086-3399126

15
รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง              :   1.   นายท้าย       1     ตำแหน่ง
                         
                         
                             
ลักษณะการจ้าง   :  สัญญาจ้างรายปี
สวัสดิการ             :       • ประกันสังคม
                                • ปรับเงินเดือนประจำปี
                                • โบนัส
                                • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
คุณสมบัติทั่วไป  :
          1.    เพศชาย
          2.    มีประกาศนียบัตร
          3.    มีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่วิ่งในประเทศ และประเทศใกล้ฝั่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินค่าจ้าง              :  ตามประสบการณ์ (ต่อเดือน) + ค่าเที่ยวเรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน    :  เรือ พี.อาร์.อินเตอร์ 1
จังหวัด                  :  กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน           : สมัครงานออนไลน์ www.pr-interocean.com หรือ สนใจเข้ามาติดต่อได้ที่บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โอเชี่ยน จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
                                     ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 - 17.00 น โทรศัพท์ : 02-1921593    Fax : 02-1921645 มือถือ : 086-3399126

หน้า: [1] 2 3 4