ส่งหัวข้อ "โนเกียเปิดตัว Asha 501 ราคา 99 ดอลลาร์ พร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ Asha Platform" ถึงเพื่อน