ส่งหัวข้อ "C&P GROUP เปิดรับสมัคร ต้นกล และนายท้าย ปก.ในประเทศ" ถึงเพื่อน