ส่งหัวข้อ "บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ต้องการรับสมัครงาน Asst.DPA 05/01/65" ถึงเพื่อน