กระดานสนทนาชาวเรือ > สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี

สวัสดีครับ รบกวนเวลาสมาชิกในกลุ่มช่วยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรือแผนที่เดินเรือ

(1/1)

thanapat43:
สวัสดีครับ รบกวนเวลาสมาชิกในกลุ่มช่วยกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรือแผนที่เดินเรือเพื่อใช้ในการประกอบวิทยาพนธ์หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
แบบสอบถามออนไลน์ในลิงค์ด้านล่างครับ ขอบคุณครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8vE7hwb-QIIpmmwKtvl-xDWQzCsSHTCBlLJp9VGMukVl9Gw/viewform?usp=sf_link

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version