กระดานสนทนาชาวเรือ > สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี

สอบถามเรื่องขนาดเรือ ขนส่งสินค้าประมง (ทำวิทยานิพนธ์ครับ)

(1/1)

boomboat:
ผมเป็นนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม ครับ แล้วตอนนี้ทำการศึกษาเรื่องการออกแบบท่าเทียบเรือกับสะพานปลาครับ
มีปัญหาที่อยากจะถามเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ครับ

ถ้าหากมีการขนสินค้าประมง จำนวน 60,000-300,000 กิโลกรัม จาก โดยทางเรือ จะต้องใช้เรือประเภท หรือขนาดไหนครับ จะได้นำข้อมูลนี้ไปออกแบบตรงส่วนท่าเทียบเรือครับ


ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version