กระดานสนทนาชาวเรือ > สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี

หลักสุตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อบรมได้ที่ไหนบ้างคับ

(1/1)

charin sukiam:
อยากสอบถามเรื่อง หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ สามารถไปอบรมที่ไหนได้บ้างคับ ที่กรมเจ้าท่ารับรองหลักสูตร  สามารถเอาไปยื่นทำ cop ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version