ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา หาเงินทางเน็ต งาน Part-time MLM ทุกรูปแบบ ธุรกิจที่มี downline ปั่นลิก์ SEOเด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - news

#1
กรมประมงกำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://fisheries.job.thai.com/
#2
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
                ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา) 1 ตำแหน่ง ด่วน!

*สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน:  ปริญญาตรีทุกสาขา
                                   มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ หรืองานจัดซื้อในสายงานอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
E-MAIL: Sirapach@thaioilgroup.com

ติดต่อสอบถาม
คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
โทร: 0-2361-7501 ต่อ 78609   
#3
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง:
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา) - 1 ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
ประจำ warehouse สงขลา - 2 ตำแหน่ง


ประสบการณ์การทำงาน:
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ หรืองานจัดซื้อในสายงานอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
E-MAIL: Sirapach@thaioilgroup.com


ติดต่อสอบถาม
คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
โทร: 0-2361-7501 ต่อ 78609   

TOP MARITIME SERVICE Ltd.
223/97 Country Complex Building A, 22nd Floor
Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel:66(0)2361-7501-4 ext 78609
Fax: 66(0)2361-7505

#4
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor) ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา)

ประสบการณ์การทำงาน:
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
Human Resources Staff
TOP MARITIME SERVICE Ltd.
223/97 Country Complex Building A, 22nd Floor
Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel:66(0)2361-7501-4 ext 78609
Fax: 66(0)2361-7505

#5
ประกาศชาวเรือ - Notices to Mariners จาก อุทกศาสตร์
http://www.hydro.navy.mi.th/NTMs/ntm.htm

NAVAREA VIII - Notices to Mariners
http://www.intmsearch.gov.in/

::)
#6
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co;ltd.)  บริษัทในเครือของ ไทยออยล์มารีน จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งงาน  ได้แก่

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย (ฝ่ายปากเรือ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง  (งานในส่วนของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและระบบ ISM Code)

2. ผู้ประสานงานเรือ (Superintendent) ฝ่ายเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง /size]

ผู้ช่วยผู้จ้ดการฝ่ายบริหารความปลอดภ้ย :
1. เป็นผู้ช่วย และรายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
3. ติดตามการปฎิบัติงานของเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันมลภาวะ
4. ดูแล และติดตามการสนับสนุนเครื่องมีอ อุปกรณ์และผู้ปฎิบัติงานของผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้การปฎิบัติตามระบบ SMS เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์
5. รายงานความคืบหน้า สมรรถนะของระบบ SMS อุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไข เพื่อการทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารต่อไป
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ SMS
7. ประสานงานเกี่ยวกับการสอบสวนหาสาเหตุวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติ มาตรการ แก้ไขและป้องกัน
8. ดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับการตรวจเรือของผู้ว่าจ้าง การตรวจสอบระบบบริหาร การประเมินการบริหารโดยภายใน และภายนอก
9. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์อุกเฉิน ระหว่างเรือ และสำนักงาน
10. ช่วยรวบรวบจัดทำสถิติ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และคุณภาพการปฏิบติงาน

คุณสมบัติ : ของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
1. วุฒิการสืกษาระด้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์เคยปฏิบิติงานบนเรือไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งนายประจำเรืออาวุโสฝ่ายปากเรือ บนเรือ Crew Boat หรือ Off shore มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทักษะในการบังคับบัญชา
4. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความชื่อสัตย์สุจริต
6. มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
7. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


สถานที่ปฏิบัติงาน:
สำนักงานออฟฟิต เลขที่ 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์  อาคารเอ  ชั้น22  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  02-361-7501-4     แฟกซ์ 02-361-7505

หมายเหตุ: สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co., Ltd.) 

ติดต่อ ผ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ ศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ   
02-361-7501-4  ต่อ 78609
Mobile: 087-301-4652

#7
VLC Media Player ดาวน์โหลด VLC ตัวเดียวสามารถใช้ ดูหนังฟังเพลง เปิดไฟล์หนัง ดูหนัง HD ชัดแจ๋ว และยัง เปิดไฟล์เพลง MP3 ฯลฯ ได้ทุกตระกูล ทุกประเภท แจกฟรี ได้รับความนิยมสูงสุด


โปรแกรม VLC Media Player เป็นโปรแกรมแจกฟรี โปรแกรมดูหนังฟังเพลง อีกหนึ่งโปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์หนัง ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ดูหนัง HD นี่ยิ่งชัดแจ๋วเลยทีเดียว ตัวโปรแกรมสามารถดูหนัง เปิดไฟล์วีดีโอหลักๆ เช่นไฟล์ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV รวมถึงแผ่น CD และ DVD ได้แล้ว ยังใช้ฟังเพลง MP3 หรือ OGG ระหว่างทำงานไปได้ชิวๆ อีกด้วย มาพร้อมกับลูกเล่นและฟังก์ชั่นครบครัน แถมฟรีอีกต่างหาก ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ และตัวนี้ใหม่นี้ ยังสนับสนุนภาพในระบบ HD (High-Definition) อีกด้วย โหลด VLC ไปใช้ เรียกได้ว่าให้คุณไป ดูหนังฟังเพลง กันได้อย่างจุใจไปเลย ...

Program Features (คุณสมบัติ โปรแกรม VLC Media Player) :
- โปรแกรมสามารถ เปิดไฟล์หนัง เปิดไฟล์เพลง พูดง่ายๆ คือ ดูหนังฟังเพลง ได้ทั้งหมด ด้วยโปรแกรม VLC Media Player ตัวนี้ คุณจะไม่มีความเป็นต้องใช้ โปรแกรมเสริมอื่นๆ ช่วยในการใช้งาน แต่อย่างใด ติดตั้งโปรแกรมเดียว ใช้ได้ทันที
- โปรแกรม VLC Media Player สามารถ เปิดไฟล์หนัง หรือจะเป็น เปิดไฟล์เพลง ได้ในมาตรฐานไฟล์แบบ MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3 ซึ่งเป็นมาตรฐานเพลง และ ภาพยนตร์ (หนัง) ยอดนิยม ของทั่วโลกอยู่แล้ว
- ดูหนัง HD ชัดแจ๋ว
- สามารถ ใช้งานได้กับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ Platform (ทุกระบบปฏิบัติการ) อย่าง Windows, MacOS หรือ Linux
- แจกฟรี ล้าน% สำหรับ โปรแกรม VLC Media Player ไม่มีหมกเม็ด ไม่มีโฆษณาแฝง ไม่มี ADWare, Spyware แอบแฝงใดๆ
- ความเร็วและขนาดของโปรแกรมที่เล็กมากๆ เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโปรแกรม VLC

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#8
โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer สามารถดูหนังได้ทุกตระกูล ซับไตเติ้ล ตรงกับหนัง เป็นโปรแกรมดูหนัง มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ใช้เทคโนโลยี LiveUpdate ให้คุณได้ดูหนังจากเทคโนโลยีล่าสุด ตลอดเวลา


โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมดูหนัง ชื่อว่า ALLPlayer ที่สามารถดูหนัง และ ฟังเพลง ได้ทุกตระกูล มีโปรแกรมดูหนังตัวนี้แค่ตัวเดียว ก็เหมือนมีเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น VCD เล่นหนัง พร้อมเครื่องขยายเสียงแอมป์อย่างดี เล่นเพลง ดูหนัง ได้ทั้งหมด โปรแกรม ALLPlayer ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า LiveUpdate ที่จะคอยอัพเดทข้อมูลตัวถอดรหัสสัญญาณภาพ Codec อยู่ตลอดเวลา หากแผ่นหนัง ที่คุณใส่เข้าไป ไม่สามารถเล่นหรืออ่านได้ โปรแกรมดูหนัง นี้จะใช้ระบบ LiveUpdate เพื่อหาเทคโนโลยี ล่าสุด เพื่อมาเล่นแผ่นหนังให้คุณได้ทันที นอกจากนี้แล้วโปรแกรมดูหนัง AlLLPlayer ยังสามารถ แปลงไฟล์วีดีโอ ให้ดูในมือถือ แท็บเล็ต ได้อีกด้วยเช่นกัน

จุดเด่นอีกอย่างคือ โปรแกรม ALLPlayer จะคอยช่วยปรับความเร็วในการแสดง ซับไตเติ้ล (Subtitles) หรือ คำบรรยายใต้ภาพวีดีโอ ให้คุณอ่านบนหน้าจอขณะดูหนังโดยอัตโนมัติ ซึ่ง โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer นี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Artificial Intelligence Subtitles เป็น โปรแกรมดูหนัง แรกของโลก เพราะบางทีเราอาจจะประสบปัญหาซับไตเติ้ลแสดงเร็ว หรือ ช้าจนเกินไป ทำให้เราอ่านไม่ทันบ้าง ด้วยโปรแกรมดูหนัง ตัวนี้จะทำให้คุณไม่เสียอรรถรส ขณะดูหนัง หรือรับชมภาพยนตร์ เลยแม้แต่น้อย

Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer)
- สนับสนุนไฟล์หนังตระกูลชั้นนำ ยอดนิยมของโลกอย่าง DivX, XviD, MP3, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, M2TS, MPG, MPEG, RMVB, WMV, QuickTime, MOV, FLAC, APE และอื่นๆ อีกมากมาย
- สามารถดูหนังจากแผ่น VCD และ แผ่น DVD ได้ อย่างไม่มีปัญหา
- สามารถดูหนังได้โดยตรงจากไฟล์ .RAR
- โปรแกรมดูหนัง มีระบบการพากย์ภาพยนตร์ (Dubbing) อ่านจากซับไตเติ้ล โดยใช้เสียงสังเคราะห์
- สนับสนุนการดูหนัง การเล่นหนังบนหน้าจอ 2 จอ (จอนึงควบคุม อีก จอนึงเล่นหนัง)
- สนับสนุนระบบเสียงดิจิตอล ในระบบ Dolby Surround, SPDIF และระบบเสียง 3 มิติ (3D Audio)
- มีระบบ Equalizer เพื่อใช้ในการ ปรับมิติเสียง และ ปรับระดับเสียงโดยละเอียด
- สามารถเลือกช่องทางปล่อยเสียงได้เอง เช่น ทางช่อง SPDIF ซึ่งเป็นเสียงแบบดิจิตอล ให้เสียงที่คมชัดแบบสุดๆ มีการสูญเสียน้อย
- สามารถแปลงไฟล์วีดีโอ เพื่อไปรับชม ไปดูในโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเล่นเกมส์พกพา PSP (Playstation Portable) หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต อื่นๆ ได้เช่นกัน
- มีระบบ ซับไตเติลอัจฉริยะ (Intelligent subtitles) ที่จะคอยช่วยคำนวณความยาว และ ความเร็ว ของหนังกับซับไตเติ้ลให้สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา ไม่ช้าไม่เร็ว (แต่สามารถปรับแต่งระดับต่างๆ ได้ตามต้องการ)
- ALLPlayer ใช้งานง่าย หน้าตาโปรแกรมดูหนัง เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User-Friendly Interface)
- และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายภายใน โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer


คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#9
โปรแกรม DivX Player สำหรับเล่นทุกอย่างของโปรแกรมเล่นหนัง ได้ทุกนามสกุล เป็น โปรแกรมเล่นหนัง ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ หรือ วิดีโอคลิป ทุกเวอร์ชั่นที่ DivX สร้างขึ้นมา แจกฟรี


DivX Player: โปรแกรม DivX Player นี้เป็น โปรแกรมเล่นหนัง ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพยนตร์, ทีวีโชว์ หรือ วิดีโอคลิป เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมเล่นหนัง DivX Player นี้รองรับทั้งไฟล์ AVI, MKV, MP4 หรือ MOV รองรับการเล่นไฟล์ Audio และซับไตเติ้ล รวมถึงการสตรีมมิ่งวิดีโอผ่าน โปรแกรมเล่นหนัง นี้ก็สามารถทำได้ครับ

ความสามารถของ โปรแกรมเล่นหนัง ได้ทุกนามสกุล (DivX Player)
- สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ได้ตามมาตรฐานของ โปรแกรมเล่นหนัง ทั่วไป และยังเล่นแผ่น DVD หรือ Blu-ray ได้อย่างสบายๆ
- รองรับซับไตเติ้ลหลายภาษา
- รองรับไฟล์ Audio ได้หลาย Track ในเวลาเดียวกัน
- ตัว โปรแกรมเล่นหนัง DivX Player เข้าถึงได้ง่าย สามารถเลือกเพลง หรือวิดีโอโปรดของคุณได้
- โปรแกรมเล่นหนัง ให้คุณได้เลือกเล่นหนังในฉากต่างๆ ได้

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#10
Zoom Player เป็น โปรแกรมเล่นหนัง หรือ เล่นเพลง สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows


โปรแกรม Zoom Player นี้เป็น โปรแกรมเล่นหนัง หรือ เล่นเพลง สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่ง โปรแกรมเล่นหนัง Zoom Player ได้นำเอาเทคโนโลยี Smart Play มาใช้ ทำให้ โปรแกรมเล่นหนัง สามารถ เล่นหนัง เล่นเพลง ได้เสถียร และมีประสิทธิภาพมากๆ ลองดาวน์โหลด โปรแกรมเล่นหนัง Zoom Player นี้ไปดูครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ โปรแกรมเล่นหนัง ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่ง

ความสามารถของ โปรแกรมเล่นหนัง เล่นเพลง (Zoom Player)
- Zoom Player สามารถแสดงผลแบบ Fullscreen และควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเพียง 5 ปุ่ม ได้แก่ Up/ Down/ Left/ Right/ Select
- ตัว โปรแกรมเล่นหนัง เล่นเพลง มีฟีเจอร์ Media Library, File Browsing, Playlist, Color Control, Audio Equalizer, Bookmarks, Play History และอื่นๆ อีกมากมาย
- โปรแกรมเล่นหนัง ใช้งานง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานง่าย
- สามารถทำเป็น Media Center อย่าง Home Theater ขนาดย่อมได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆ เพิ่มเติม
- รองรับกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ทุกเวอร์ชั่น
- รองรับกับไฟล์มัลติมีเดียได้หลากหลายฟอแมตตามมาตรฐานทั่วไป

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#11
MPC-HC โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ขนาดเล็ก ฟรีแวร์ (Freeware) เหมาะสำหรับความบันเทิงทั้งหลาย MPC-HC จำลอง บรรยากาศการ ชมภาพยนตร์ โรงหนังมาให้คุณได้อย่างเต็มอิ่ม ดูหนังฟังเพลง อย่างจุใจไปเลย


โปรแกรม MPC-HC (ย่อมาจากคำว่า Media Player Classic - Home Cinema) นี้เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่มีขนาดเล็กมากๆ (ถึงมากที่สุด) เหมาะสำหรับความบันเทิงทั้งหลาย สามารถจำลองการชมภาพยนตร์ในโรงหนังมาให้คุณ โดย โปรแกรมดูหนังฟังเพลง นี้ก็ตามชื่อเลยครับ สนับสนุน ไฟล์วิดีโอ (Video Files) และ ไฟล์เสียง (Audio Files) โดยสามารถเปิดไฟล์หนัง หรือแผ่นหนัง VCD , SVCD, DVD ให้คุณ ได้ดูหนังฟังเพลง อย่างสบายใจไปเลยล่ะแถมยังกินทรัพยากรเครื่องต่ำมากๆ อีกด้วย

Program Features (โดยคุณสมบัติของ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง MPC-HC นี้มีดังนี้) :
- ไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่เปลือง CPU ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ด้านการปรับแต่ง ด้วยออปชั่นหรือทางเลือก ที่หลากหลายสามารถให้คุณปรับแต่งแถบเครื่องมือสำหรับการ ดูหนังฟังเพลง ได้ตามความเหมาะสม
- การทำงานของ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่สามารถเล่นได้ในรูปแบบของ DVB
- โปรแกรมดูหนังฟังเพลงนี้ เสมือนเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นโรงหนัง แบบ HomeCinema เลยทีเดียว
- สนับสนุนนามสกุลไฟล์ต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น  WAV, WMA, MP3, WMV, AVI, MP4, SWF, MOV, FLV และอื่นๆ อีกมากมาย
- แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง หรือโฆษณาแฝงมากับโปรแกรมนี้อย่างแน่นอน
คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#12
KMPlayer เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่สามารถใช้ ดูหนังฟังเพลง ได้หลากหลายประเภท KMPlayer สามารถดูได้ทั้ง แผ่น VCD DVD เปิดไฟล์ AVI MKV OGG OGM 3GP MPEG-1/2/4, WMV ฯลฯ


The KMPlayer (โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่กำลังมาแรง ในสไตล์เกาหลี) : โปรแกรม KMPlayer เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง อีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ สัญชาติเกาหลี (พัฒนาโดยคนเกาหลี ออกรุ่นแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002) โปรแกรมนี้กำลังเป็นที่นิยมเพราะ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง KMPlayer นี้ สามารถใช้ดูไฟล์วีดีโอ เปิดเพลง ได้ครอบคลุมเกือบทุกชนิดตัวหนึง อาทิเช่นเปิดหนัง จากแผ่น VCD, DVD, AVI, MKV, OGG, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV และไฟล์มีเดียอื่นๆ อีกมากมาย เท่านั้นยังไม่พอ โปรแกรม KMPlayer นี้จะใช้ฟังเพลง เปิดเพลงก็ดีไม่แพ้กัน พร้อมลูกล่อลูกชนอีกเพียบ และ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ยังกินทรัพยากรเครื่องต่ำมากๆ ไม่หน่วงเครื่อง สนใจลองโหลด ไปใช้ดูหนังฟังเพลง กันได้เลยจ้า แค่ 30 MB. แต่คุณภาพเกินคุ้ม

Features (คุณสมบัติของ KMPlayer) :
- โปรแกรม KMPlayer นี้รวมระบบ Codec เข้าไว้แล้ว ไม่ต้อง ดาวน์โหลดโปรแกรม เสริมใดๆ มาอีก
- สนับสนุนการทำงานร่วมกับ โปรแกรม Winamp, RealMedia และ QuickTime
- สนับสนุนซับไตเติ้ล ทุกรูปแบบ
- KMPlayer สนับสนุนระบบสกิน ให้คุณเปลี่ยนสกิน หรือรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมได้ตามใจชอบ
- สนับสนุน Winamp ปลั๊กอิน สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว และ ไม่มีปัญหา
- มีความสามารถในการ จับภาพวิดีโอ (Video-Captured Feature) ได้
- ใช้งานง่าย KMPlayer เป็นโปรแกรมที่ คนไทยหลายแสนคนเลือกใช้
- KMPlayer มีภาษาให้เลือกใช้งานกว่า 24 ภาษา
- สามารถ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ สดๆ จากสถานีที่ให้บริการโดยตรง บนอินเทอร์เน็ตได้
- กินทรัพยากรเครื่องน้อยมากๆ เพียงแค่เนื้อที่ HDD ประมาณ 30 MB.
- แจกฟรีจริงๆ KMPlayer ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มาแอบแฝง

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#13
โปรแกรมดูภาพ IrfanView และแปลงไฟล์ภาพ ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ JPEG GIF BMP DIB RLE PCX PNG ฯลฯ แจกฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทูอินวัน


โปรแกรม IrfanView มีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมทูอินวัน โหลดหนึ่งได้สองเพราะเป็นประเภท โปรแกรมดูรูป (Image Viewer) และ โปรแกรมแปลงไฟล์รูป (Image Converter) ทุกชนิดที่มีอยู่แทบจะทั้งหมดทั่วโลกเลยนะครับ ใช้สำหรับ Windows

โปรแกรมนี้ Support ไฟล์ในนามสกุล JPEG , GIF , BMP, DIB , RLE , PCX , PNG , TIFF , TGA,RAS / SUN , ICO , AVI, WAV, MID, RMI , WMF, EMF, PBM , PGM , PPM , IFF / LBM หรือจะเป็นไฟล์ซีดีรูป (Photo-CD) ก็ยังได้อีกด้วย สำหรับที่มาของโปรแกรม IrfanView ก็มาจากชื่อของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้นั่นเอง เค้าชื่อ Skiljan Irfan ก็เลยนำนามสกุลของเค้ามาต่อด้วยคำว่า View ซึ่งหมายความว่าดูรูป ออกมาเป็นชื่อ IrfanView นั่นเอง

Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมดูรูป และ โปรแกรมแปลงไฟล์รูป IrfanView) :
- เป็น โปรแกรมดูรูป ที่มีขนาดเล็กมากๆ ถึงมากที่สุด เพราะมีขนาดไฟล์ก่อนติดตั้งไม่ถึง 2 MB.
- สามารถสร้างสไลด์โชว์ (Slideshow) ได้ ในรูปแบบของไฟล์ .EXE .SCR (ไฟล์สกรีนเซฟเวอร์) หรือจะไรท์ลงแผ่น CD DVD ได้
- สนับสนุนหลายภาษา (Multi-Language Supported)
- มีระบบพรีวิวดูภาพก่อนเปิดจริง (Thumbnails)
- มีระบบค้นหาไฟล์ที่ทันสมัยและละเอียดกว่าทั่วไป
- สามารถส่งอีเมล์ภาพต่างๆ ได้ทันที
- สั่งพิมพ์ภาพได้ทันที
- สามารถสร้างลายน้ำบนภาพเพื่อป้องกันคนอื่นเอารูปไปใช้งานโดยไม่ขออณุญาตได้ ด้วยข้อความ หรือ นำรูปโลโก้ มาซ้อนกับภาพได้ (Watermark)
- สามารถกำหนดปุ่มลัด (Hot Keys) ในการเข้าถึงรูปภาพได้ง่ายๆ
- จับภาพหน้าจอได้
- เปลี่ยน Color Depth ได้
- คุณสมบัติแต่งรูปเบื้อต้นได้เช่น ลากเส้นตรง ใส่ลูกศร ใส่วงกลม ใส่ข้อความ ครอปภาพ
- ไม่มีการไปเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์รีจิสทรี (Registry) แต่อย่างใด
- และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย
- แจกฟรี 100% แน่นอน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝงมากับโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#14
Fotor เป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ตัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม ให้ความรู้สึกเหมือนใช้ Photoshop


โปรแกรม Fotor เป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ตัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม ตัว โปรแกรมแต่งรูปฟรี นี้ให้ความรู้สึกเหมือนใช้ โปรแกรมแต่งรูปฟรี ดังอย่าง Photoshop แต่สำหรับ Fotor นั้นใช้งานง่ายกว่า มีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows/ Mac และที่สำคัญปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วยครับ โดย Fotor ให้คุณได้ตกแต่งภาพได้ครบทุกฟีเจอร์ เช่น ปรับแสง, White Balance, ความเข้มสี, ตัดรูป, หมุนรูป และอื่นๆ มากมาย นับว่าเป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ที่ช่วยให้การแต่งรูปของคุณดูง่าย และงานที่ออกมาก็สวยงามอีกด้วยครับผม

ความสามารถของ โปรแกรมแต่งรูปฟรี แต่งสวยหลากหลายสไตล์ (Fotor)
- ตกแต่งรูป ได้ครบครันตามความต้องการใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การย่อรูป, ตัดรูป, ปรับแสง, ใส่ฟิลเตอร์, หมุนภาพ, ใส่กรอบรูป, เพิ่มข้อความ, ทำรูปโมเสค และฟีเจอร์อื่นๆ มากมายให้ลองเล่นกัน
- ภายใน โปรแกรมแต่งรูปฟรี มีโหมด HDR ที่จะช่วยให้รูปภาพของคุณดูสวยงาม สีสีนสดใส และมีมิติมากยิ่งขึ้น โดยสามารถกู้คืนภาพส่วนที่เสียหาย หรือมืดเกินไปได้อีกด้วยครับ
- กรอบรูปหลากหลายสไตล์ให้เลือกใส่ และจัดเรียงกัน
- สร้างการ์ดใบโปรดได้จาก โปรแกรมแต่งรูปฟรี
- โหมด Tilt-Shift ที่จะทำให้รูปของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้น
- เอฟเฟค ถึง 60 รูปแบบ เช่น Classic, Lomo, B&W และอื่นๆ
- โปรแกรมแต่งรูปฟรี นี้รองรับหลากหลายไฟล์นามสกุล เช่น TIFF, JPEG และ PNG รวมถึงไฟล์ RAW

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#15
โปรแกรม FotoSketcher โปรแกรมแต่งรูปภาพถ่ายจากกล้อง Digital เป็น ภาพสเก็ต ภาพวาดแรเงา เหมือนภาพวาด สวยงามมากๆ พร้อมลูกเล่น แต่งภาพ อีกมากมายกว่า 20 แบบ ฟรี 100%


โปรแกรม FotoSketcher จัดเป็น โปรแกรมแต่งรูป ที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพ แต่งรูปภาพ หรือ ภาพถ่ายปกติ ที่ถ่ายจากกล้อง Digital หรือ กล้องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของคุณ ให้เป็นรูปภาพ เป็น ภาพสเก็ต (Sketch Picture) หรือ ภาพแรเงา โดยใช้เวลาไม่กี่นาที หรือไม่กี่คลิก นั่นเอง

โดย โปรแกรมแต่งรูป ให้เป็น ภาพสเก็ต ตัวนี้ไม่ต้องจ้างนักวาดภาพมาวาด แค่มี โปรแกรม FotoSketcher ก็สามารถทำได้ โปรแกรมแต่งรูป ตัวนี้มีลูกเล่นให้เลือก แต่งรูป แต่งภาพ กันได้อย่างจุใจ กว่า 20 แบบ ไม่ซ้ำกันเลย และยังมีความสามารถใน การแต่งรูป พื้นฐานทั่วๆ ไปให้เลือกกันอีก ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มความสว่าง (Enhance Contrast) ปรับความคมชัด (Sharpen) ปรับสี (Color Saturation) และความสามารถอื่นๆ อีกเพียบ

สำหรับ โปรแกรมแต่งรูป FotoSketcher นี้เป็นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตกแต่งภาพให้คุณได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้ตามใจต้องการ แจกฟรี 100% ไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัว หรือ ใช้เพื่อทางธุรกิจการค้า (Commercial Use) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมแต่งรูป ภาพสเก็ต ภาพแรเงา FotoSketcher) :
- เป็นโปรแกรมที่แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง
- มีลูกเล่นภาพสเก็ต และ ภาพแรเงา ให้เลือก มากกว่า 20 แบบ
- ลูกเล่นอาทิ เช่นภาพวาดสีน้ำมัน สีน้ำ หรือแปลงเป็นภาพการ์ตูน
- สามารถใส่ข้อความ (Text) ให้กับรูปภาพได้
- สามารถใส่กรอบรูป (Frame) ให้กับรูปภาพได้
- ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องกราฟฟิค หรือการใช้งานโปรแกรมแต่งรูปขั้นเทพมาก่อน ก็สามารถใช้งานได้
- คนดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 9 ล้านคนจากทั่วโลก
- มีภาษาให้ใช้มากกว่า 19 ภาษา
- สนับสนุนการใช้งานเต็มรูปแบบบน Windows 8
- และอื่นๆ อีกเพียบ

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม