ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - imst2022

#1

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เปิดรับสมัครบุคคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ" ดังนี้

     1. หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course1.14)
     2. หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไมใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course1.23)
     3. หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course2.03)

*ทุกหลักสูตรได้รับรองจากกรมเจ้าท่า
*ได้รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทร 06-5726-5264 E-mail : napaporn.sri@ku.th
#2

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ"

** ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับใบประกาศนียบัตร **

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565


#3


คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ"

ประกอบด้วย
       1. หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
       2. หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
       3. หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล
       4. หลักสูตรการป้องกันและดับไฟ
       5. หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น

** ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร **
** ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ และรับรองจากกรมเจ้าท่า **

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-7265264 (ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร)


#4


คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตรการประเมินความรู้ การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ"
IMO Model Course 3.12

** หลักสูตรได้รับการอนุมัติ และรับรองจากกรมเจ้าท่า **
** ได้รับใบประกาศนียบัตร **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-5134126 (คุณฐิตารีย์) , 098-6626636 (คุณปวีณา)


#5
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล จำนวน 2 อัตรารายละเอียด : https://ims.src.ku.ac.th/2020/th/16987

#6
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ" เดือน มิถุนายน 2565


ประกอบด้วย

1.หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.หลักสูตรการป้องกันและดับไฟ
3.หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล
4.หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ


** ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร **
** ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ และรับรองจากกรมเจ้าท่า **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-5134126 (คุณฐิตารีย์) , 098-6626636 (คุณปวีณา)
ผู้สนใจสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://forms.gle/7XZjwb4cDDbzYXhv8