แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - transoceansupply1992

หน้า: [1]
1
บริษัท  ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด
           #รับสมัครคนประจำเรือ
  -ต้นหน (2/0)               1   ตำแหน่ง
  -สรั่งปากเรือ (BOSUN)   1   ตำแหน่ง
  -นายท้าย (AB)             2   ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ
  -ถือประกาศนียบัตรตรงตามตำแหน่ง
  -ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตาม STCW (4 หลักสูตรพื้นฐาน)
  -ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือ Tanker Familiarization ,MLC,SA ,DSD

สวัสดิการ
  -เงินเดือนประจำตำแหน่ง,ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
  -ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี (พร้อมทำคร.5)
  -ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
  -เงินเกษียณอายุงาน       

การปฏิบัติงาน
  -ปฏบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
  -ทำงาน 21 วัน  พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   มือถือ : 063-1125644  (ปุ๋ย)
   สามารถส่ง Resume ,CV  พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
   E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
   Line ID : hr_tos

หรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ที่ บริษัท ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด

2
บริษัท ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
-นายท้าย (AB)          2   ตำแหน่ง
-ต้นหน (2/O)           2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
-ถือประกาศนียบัตรตรงตรามตำแหน่ง
-ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตาม STCW (4 หลักสูตรพื้นฐาน)
-ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือ Tanker Familiarization ,MLC,SA ,DSD

สวัสดิการ
-เงินเดือนประจำตำแหน่ง,ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
-ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี (พร้อมทำคร.5)
-ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
-เงินเกษียณอายุงาน

การปฏิบัติงาน
-ปฏบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มือถือ : 063-1125644 (ปุ๋ย)
สามารถส่ง Resume ,CV พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
Line ID : h r _ t o s

3
บริษัท ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด

รับสมัครคนประจำเรือ
-นายท้าย (AB)          2   ตำแหน่ง
-ช่างน้ำมัน (OILER)    2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
-ถือประกาศนียบัตรตรงตรามตำแหน่ง
-ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตาม STCW (4 หลักสูตรพื้นฐาน)
-ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือ Tanker Familiarization ,MLC,SA ,DSD

สวัสดิการ
-เงินเดือนประจำตำแหน่ง,ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
-ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี (พร้อมทำคร.5)
-ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
-เงินเกษียณอายุงาน

การปฏิบัติงาน
-ปฏบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มือถือ : 063-1125644 (ปุ๋ย)
สามารถส่ง Resume ,CV พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
Line ID : h r _ t o s

4
บริษัท  ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด  ประกอบกิจการ เรือขนส่งน้ำมันทางทะเลภายในประเทศ
     
        เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน
 
ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายปฏิบัติการเรือ

 คุณสมบัติ   
       - เพศหญิง  อายุ 18 ปี  - 35  ปี
       - วุฒิการศึกษา  ปวส.- ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
       - มีประสบการณ์งานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
       - ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
       - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  พอใช้
     
หน้าที่และความรับผิดชอบ
      - จัดเก็บเอกสาร ISM ของฝ่ายปากเรือ เอกสารสิ้นเดือน ตามเอกสารจากเรือที่ยังไม่ส่งมา
      - Monitor audit Plan ฝ่ายปากเรือ พร้อมจัดเก็บข้อบกพร่องที่เกิดจากการ Audit และติดตามผลการแก้ไข NC พร้อมลง record
        Cargo audit / Navigation audit / Marine visit / Management visit / House keeping visit
      - รวบรวมข้อบกพร่องจากการตรวจเรือของกรมเจ้าท่า ของท่าเรือ ของ OCIMF รวมทั้ง TMSA หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการ Audit
      - รวบรวมข้อบกพร่องที่เกิดจากการ Pre inspection by Marine แยกแต่ละลำพร้อมกับ จัดเก็บและ Record
      - ติดตามแผนการปฎิบัติงานตามวงรอบเช่น Master review / Navigation audit by master / สุ่มตรวจสารเสพย์ติดโดยนายเรือ
      - Monitoring Service plan ของเรือประจำปี
      - รวบรวมข้อมูลและ Mornitoring การตรวจร่างกายและสารเสพติด ประจำปีหน่วยงานภายนอกและภายในสำนักงาน

การปฏิบัติงาน
        -ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30-17.00  (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   มือถือ : 063-1125644  (ปุ๋ย)
   สามารถส่ง Resume ,CV  พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
   E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
   Line ID : hr_tos

5
บริษัท  ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด  ประกอบกิจการ เรือขนส่งน้ำมันทางทะเลภายในประเทศ 
     
        เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน
 
ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการตลาดและสินค้า

 คุณสมบัติ   
       - เพศหญิง  อายุ 18 ปี  - 35  ปี
       - วุฒิการศึกษา  ปวส.- ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
       - มีประสบการณ์งานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
       - ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
       - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  พอใช้
     
หน้าที่และความรับผิดชอบ
        - จัดเก็บรายได้ของเรือแต่ละลำ ต่อเดือน
        - จัดเก็บข้อมูล Letter of protest ของแต่ละลำ ต่อเดือน
        - จัดเก็บข้อมูล loss - gain ของแต่ละลำ
        - จัดเก็บเที่ยวเรือ จำแนกลูกค้า ของแต่ละลำ ต่อเดือน
        - ทำเอกสารขายสำหรับเก็บค่าขนส่ง ของแต่ละลำ ต่อเดือน
        - จัดทำเอกสารเที่ยวเรือ จัดส่งให้ฝ่าย บัญชี

การปฏิบัติงาน
        -ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30-17.00  (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   มือถือ : 063-1125644  (ปุ๋ย)
   สามารถส่ง Rasume ,SV  พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
   E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
   Line ID : hr_tos
             

6
 บริษัท  ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด
 
           รับสมัครคนประจำเรือ
  -นายท้าย (AB)            2   ตำแหน่ง
  -ช่างน้ำมัน (OILER)      2  ตำแหน่ง
  -สรั่งกล (FITTER)        1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
  -ถือประกาศนียบัตรตรงตรามตำแหน่ง
  -ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตาม STCW (4 หลักสูตรพื้นฐาน)
  -ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker หรือ Tanker Familiarization ,MLC,SA ,DSD

สวัสดิการ
  -เงินเดือนประจำตำแหน่ง,ค่าเที่ยวและค่าอาหาร
  -ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี (พร้อมทำคร.5)
  -ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety
  -เงินเกษียณอายุงาน       

การปฏิบัติงาน
  -ปฏบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
  -ทำงาน 21 วัน  พัก 7 วัน

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   มือถือ : 063-1125644  (ปุ๋ย)
   สามารถส่ง Rasume ,SV  พร้อมเอกสารประกอบ ทาง
   E-mail : supannee.s@transoceansupply1992.co.th
   Line ID : hr_tos
             

7
บริษัท ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992) จำกัด 

8
รับสมัครคนประจำเรือ 
-ต้นหน      จำนวน   1   ตำแหน่ง
-สรั่งเรือ     จำนวน   1   ตำแหน่ง
-นายท้าย    จำนวน   2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
-ถือประกาศนียบัตรตรงตามตำแหน่ง
-ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ( 4 วิชาพื้นฐาน ) ,MLC, SA, DSD
-ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Oil Tanker And Chemical Carco Operation หรือ Oil Tanker

สวัสดิการ
-เงินเดือนประจำ + ค่าเที่ยว
-ตรวจสุขภาพประจำปี (พร้อมทำ คร.5)
-ประกันอุบัติเหตุ
-ชุดปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ Safety

สนใจ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 063-1125644 , 062-3527744 (ปุ๋ย)
หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: hr.crewstaff@transoceansupply1992.co.th

หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ : บจก.ทรานส์ โอเชี่ยน ซัพพลาย(1992)
123/19 ถนน:นนทรี    แขวง:ช่องนนทรี   เขต:ยานนาวา  กรุงเทพฯ

หน้า: [1]