ข่าวต่างๆ ในวงการเรือและพลังงาน > ประกาศทางเรือที่ควรทราบ

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า 2557 เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ

(1/1)

side:
http://oldweb.md.go.th/ssd/document/sea_exam_57.pdf  ;  http://www.thaishipowners.com/file/maritimelaw/20141117120424-th.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version