ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ”

[2] เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ”

[3] รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

[4] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (CAT 1)

[5] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม IMO Model Coruse 3.12

[6] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

[7] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ"

[8] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (CAT 1)

[9] บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด รับสมัคร Technical Superintendent ด่วนๆๆ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version