MarinerThai Webboard

ข่าวต่างๆ ในวงการเรือและพลังงาน => ข่าวอัพเดทรายวัน => ข้อความที่เริ่มโดย: mrtnews ที่ ธ.ค. 26, 19, 19:24:22 PM

หัวข้อ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรอเรือ LNG ลำแรกจะมาปลายเดือนธันวาคมนี้
เริ่มหัวข้อโดย: mrtnews ที่ ธ.ค. 26, 19, 19:24:22 PM
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. ได้มาประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร กฟผ.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ให้ยกเลิกการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ กฟผ. ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในประเทศไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น และปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากอ่าวไทยไม่ได้ลดลงอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนปริมาณการนำเข้า LNG อีกครั้ง โดยมติ กพช.ดังกล่าวยังต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

(http://www.marinerthai.net/pic-news3/2019-12-26_007.jpg) (http://www.marinerthai.net/pic-news3/2019-12-26_009.jpg)

อย่างไรก็ตาม กพช.มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. เตรียมความพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ ในรูปแบบการซื้อเป็นรายครั้ง (spot) ไม่เกิน 200,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยแบ่งการนำเข้าเป็น 2 ลำเรือ ลำแรกจะมาถึงในวันที่ 28 ธันวาคม 2562

ส่วนลำที่ 2 จะนำเข้าประมาณเดือนเมษายน 2563 โดยเฉลี่ยลำละ65,000 ตัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงานยังยืนยันว่า พร้อมส่งเสริมให้ กฟผ.เป็นผู้นำเข้า LNG รายที่สองของประเทศในระยะยาว ซึ่งจะช่วยทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของประเทศถูกลง และเป็นช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) LNG

(http://www.marinerthai.net/pic-news3/2019-12-26_008.jpg)

โดยได้สั่งการให้ กฟผ.เร่งจัดทำรายงานผลสำเร็จการนำเข้า LNG ลอตแรก และจัดทำแผนการใช้ LNG ในปี 2563-2565 สำหรับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทราโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยคาดว่าจะสามารถเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. ภายในต้นปีหน้า

(http://www.marinerthai.net/pic-news3/news_source.jpg) (https://www.prachachat.net/economy/news-404021)

ที่มา Data & Images - (http://www.marinerthai.net/pic-news3/prachachart.jpg) (http://www.prachachat.net/)(http://www.marinerthai.net/Image/bar_sponsor.jpg)
(http://www.marinerthai.net/Image/MRT_Sponser.gif) (http://www.marinerthai.net/mrt_sponsors.htm)

..