ส่งหัวข้อ "รบกวนสอบถามเรื่องการเลื่อนขั้นครับ" ถึงเพื่อน