ส่งหัวข้อ "รบกวนสอบถามเรื่องต่อตั๋วหน่อยค่ะ" ถึงเพื่อน