ส่งหัวข้อ "รับสมัครงาน ด่วนที่สุด(ลงเรือภายในเดือนนี้) เรือเคมีวื่งต่างประเทศ" ถึงเพื่อน