ส่งหัวข้อ "แนะนำหลักสูตร #หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ(GOC)" ถึงเพื่อน