ประกาศทางเรือที่ควรทราบ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เอส ซี กรุ๊ปรับสมัครคนเรือ ตำแหน่ง AB กับ OL ด่วน!! สนใจโทร 0845558100 คุณแนน

[2] โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคนเรือและนักเรียนเดินเรือ

[3] บริษัท Ocean Freight Exchange โปรเกอร์ชั้นนำจากประเทศสิงค์โปร์ มีความสนใจที่จะมา

[4] GAC Thailand รับสมัคร OPERATIONS ASST/EXE–Ship Agency Services, Dry Bulk/Tanker

[5] รับสมัครงานด่วน

[6] ข้อบังคับกรมเจ้าท่า 2557 เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ

[7] รบกวนอัพเดต ประกาศชาวเรือ 2558 ฝั่งทะเลอันดามันให้หน่อยค่ะ

[8] การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006

[9] ข้อกำหนด IMO ที่จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version