แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Porncharoen @min

หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12
137
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก, IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน นายท้ายเรือน้ำมัน (A/B) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ นายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้น 2 ขึ้นไป หรือสูงกว่า
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

138
ตอนนี้ Oiler ยังเปิดรับ เหลืออีก 1ตำแหน่ง นะครับ

139
1. นายท้าย มีตำแหน่งว่าง 1 อัตรา เข้ามาสมัครเลยครับ
2.ช่างน้ำมันยังเปิดรับ อยู่ครับ มาสมัครไว้ได้ครับ

140
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน ช่างน้ำมัน (Oiler) 1 อัตรา 

คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

141
ยังรับสมัครอยู่นะครับท่านใดสนใจส่ง CV.หรือ เข้ามาสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานใหญ่ หจก.พรเจริญขนส่ง โทร 02-7445535 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น-17.00น.

142
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent
หจก.พรเจริญขนส่ง
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :  - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - ค่าล่วงเวลาในกรณี ทำงานวันหยุด
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   หจก.พรเจริญ ขนส่ง
                       คุณ จุฑามาศ สุขชื่น
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,089-2218167
Fax :            02-393-8149
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:            pcrt@hotmail.com


143
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน ช่างน้ำมัน (Oiler) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

144
รับต้นเรือเพิ่มอีก1ตำแหน่งนะครับ

145
ขาด 1อัตรา ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ

146
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง(เรือน้ำมัน Bunker)  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต    ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานในตำแหน่งพนักงานเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้
1.   ต้นเรือ           
มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม)หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) และ  อบรมทบทวนพื้นฐาน4 หลักสูตร การดับไฟชั้นสูง เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง   และหากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ ขนส่ง
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 FAX : 0 2-744-5535 ถึง 8
 E-mail: Pcrt@hotmail.com

ช่องทางติดต่อ     
กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์ โทร 02-744-5535
จันทร์-ศุกร์ 0800-1700
หรือ E-mail : Pcrt@hotmail.com

147
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง(เรือน้ำมัน Bunker)  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต    ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานในตำแหน่งพนักงานเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้
1.   ต้นเรือ           
มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม)หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) และ  อบรมทบทวนพื้นฐาน4 หลักสูตร การดับไฟชั้นสูง เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง   และหากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ ขนส่ง
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 FAX : 0 2-744-5535 ถึง 8
 E-mail: Pcrt@hotmail.com

ช่องทางติดต่อ     
กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์ โทร 02-744-5535
จันทร์-ศุกร์ 0800-1700
หรือ E-mail : Pcrt@hotmail.com

148
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน ช่างน้ำมัน (Oiler) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

149
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง(เรือน้ำมัน Bunker)  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต    ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานในตำแหน่งพนักงานเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้
1.   ต้นเรือ           
มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม)หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) และ  อบรมทบทวนพื้นฐาน4 หลักสูตร การดับไฟชั้นสูง เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง   และหากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ ขนส่ง
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 FAX : 0 2-744-5535 ถึง 8
 E-mail: Pcrt@hotmail.com

ช่องทางติดต่อ     
กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์ โทร 02-744-5535
จันทร์-ศุกร์ 0800-1700
หรือ E-mail : Pcrt@hotmail.com

150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง(เรือน้ำมัน Bunker)  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต    ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานในตำแหน่งพนักงานเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้
1.   ต้นเรือ           
มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม)หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) และ  อบรมทบทวนพื้นฐาน4 หลักสูตร การดับไฟชั้นสูง เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง   และหากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ ขนส่ง
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 FAX : 0 2-744-5535 ถึง 8
 E-mail: Pcrt@hotmail.com

ช่องทางติดต่อ     
กัปตัน ศิริวัฒน์ ศรีลาพันธุ์ โทร 02-744-5535
จันทร์-ศุกร์ 0800-1700
หรือ E-mail : Pcrt@hotmail.com

หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12