แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Porncharoen @min

หน้า: [1] 2 3 ... 12
1
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent / Technical Superintendent
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  / Technical Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :   - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
                       คุณพัชรินทร์  สถานสุข
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,065-041-8599
ID Line :       065-041-8599
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:           pcrt@hotmail.com

2
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent / Technical Superintendentบริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  / Technical Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :   - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
                       คุณพัชรินทร์ สถานสุข
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,065-041-8599
ID Line :        065-041-8599
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:           pcrt@hotmail.com

3
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent / Technical Superintendent
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  / Technical Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :   - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
                       คุณพัชรินทร์ สถานสุข
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,065-041-8599
ID Line :       065-041-8599
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:           pcrt@hotmail.com

4
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
       บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต
ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้

-  นายเรือ
-  ต้นเรือ
-  ต้นหน
-  ต้นกล
-  นายท้าย
-  ช่างน้ำมัน

คุณสมบัติ :
-  มีใบประกาศ (ตั๋วเล่ม หรือ ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน และทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ
-  การดับไฟชั้นสูง ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง ตามข้อกำหนดกรมเจ้าท่า
-  คร.5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ต้องอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์ :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฎิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 ถึง 8
มือถือ 084-654-3063 (นก)
ID Line : Nunok_8336

5
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงานในตำแหน่ง  ต้นกล  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า
                   
เปิดรับสมัครตำแหน่ง  ต้นกล    1   อัตรา 

คุณสมบัติ  : 
-  มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม STCW 2010) หรือ ปก.แผ่น (ตั๋วแผ่น STCW 1978) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า
-  อบรมพื้นฐาน 4 หลักสูตร และ ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ
-  การดับไฟชั้นสูง (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง  (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  ค.ร. 5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน (ที่ทางกรมเจ้าท่า รับรอง)
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกันในวันสัมภาษณ์งาน

เอกสารการสมัคร  :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์  :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฏิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฎิบัติงาน  :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน  21  วัน  พัก  7  วัน

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0 2-744-5535 - 8
มือถือ : 084-6543063 (นก)
ID LinK : Nunok_8336
E-mail: pcrt@hotmail.com

6
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงาน ในตำแหน่งนายท้าย ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า

เปิดรับสมัครตำแหน่ง นายท้าย  2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
-  มีใบประกาศ (ตั๋วเล่ม หรือ ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์ :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฎิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 ถึง 8
มือถือ 084-654-3063 (นก)
ID Link : Nunok_8336

7
14 January 2022บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงานในตำแหน่ง  ต้นกล  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า
                   
เปิดรับสมัครตำแหน่ง  ต้นกล    1   อัตรา 

คุณสมบัติ  : 
-  มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม STCW 2010) หรือ ปก.แผ่น (ตั๋วแผ่น STCW 1978) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า
-  อบรมพื้นฐาน 4 หลักสูตร และ ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ
-  การดับไฟชั้นสูง (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง  (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  ค.ร. 5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน (ที่ทางกรมเจ้าท่า รับรอง)
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกันในวันสัมภาษณ์งาน

เอกสารการสมัคร  :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์  :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฏิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฎิบัติงาน  :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน  21  วัน  พัก  7  วัน

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0 2-744-5535 - 8
มือถือ : 084-6543063 (นก)
ID LinK : Nunok_8336
E-mail: pcrt@hotmail.com

12
ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ

13
ยังเปิดรับสมัครงานอยู่นะครับ

14
ยังเปิดรับสมัครงานนะคะ

15
ยังเปิดรับสมัครงานอยู่นะครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 12