แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Porncharoen @min

หน้า: [1] 2 3
1
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent / Technical Superintendentบริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  / Technical Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :   - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
                       คุณดรุณี  สวัสดีสถิต
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,084-6543063
ID Line :       Nunok_8336
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:           pcrt@hotmail.com

2
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent / Technical Superintendent
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  / Technical Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :   - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
                       คุณดรุณี  สวัสดีสถิต
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,084-6543063
ID Line :       Nunok_8336
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:           pcrt@hotmail.com

3
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
       บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต
ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้

-  นายเรือ
-  ต้นเรือ
-  ต้นหน
-  ต้นกล
-  นายท้าย
-  ช่างน้ำมัน

คุณสมบัติ :
-  มีใบประกาศ (ตั๋วเล่ม หรือ ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน และทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ
-  การดับไฟชั้นสูง ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง ตามข้อกำหนดกรมเจ้าท่า
-  คร.5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ต้องอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์ :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฎิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 ถึง 8
มือถือ 084-654-3063 (นก)
ID Line : Nunok_8336

4
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงาน ในตำแหน่งนายท้าย ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า

เปิดรับสมัครตำแหน่ง นายท้าย  2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
-  มีใบประกาศ (ตั๋วเล่ม หรือ ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
-  ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์ :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฎิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และ โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 ถึง 8
มือถือ 084-654-3063 (นก)
ID Link : Nunok_8336

5
14 January 2022บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงานในตำแหน่ง  ต้นกล  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า
                   
เปิดรับสมัครตำแหน่ง  ต้นกล    1   อัตรา 

คุณสมบัติ  : 
-  มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม STCW 2010) หรือ ปก.แผ่น (ตั๋วแผ่น STCW 1978) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า
-  อบรมพื้นฐาน 4 หลักสูตร และ ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ
-  การดับไฟชั้นสูง (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง  (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
-  ค.ร. 5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-  บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน (ที่ทางกรมเจ้าท่า รับรอง)
-  หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกันในวันสัมภาษณ์งาน

เอกสารการสมัคร  :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการณ์  :
-  เงินเดือนประจำ
-  ค่าอาหาร (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ค่าเที่ยว (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันอุบัติเหตุรายปี
-  ประกันสังคม
-  ชุดปฏิบัติงาน / อุปกรณ์ Safety
-  ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

การปฎิบัติงาน  :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)
-  เขตการเดินเรือบริเวณ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
-  ทำงาน  21  วัน  พัก  7  วัน

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0 2-744-5535 - 8
มือถือ : 084-6543063 (นก)
ID LinK : Nunok_8336
E-mail: pcrt@hotmail.com

6
 ตำแหน่ง ช่างน้ำมัน                       จำนวน   1 อัตรา   

               

     
เอกสารการสมัคร -บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา,หนังสือรับรองการทำงานจาก บริษัทเดิม และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน


เอกสารการสมัคร -บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา,หนังสือรับรองการทำงานจาก บริษัทเดิม และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน

   
     *******************************************************************

เอกสารในการสมัครประจำเรือ

-มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม STCW 2010) หรือ ปก.แผ่น (ตั๋วแผ่น STCW 1978) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า

-อบรมพื้นฐาน 4 หลักสูตร และ ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ

-การดับไฟเบื่องต้น หรือ การดับไฟชั้นสูง (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)

-พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง  (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
 
-ค.ร. 5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

-บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน (ที่ทางกรมเจ้าท่า รับรอง)

-หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกันในวันสัมภาษณ์งาน


สวัสดิการณ์

-มีประกันอุบัติเหตุรายปี ให้พนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-มีประกันสังคม ตามกฏหมายกำหนด
-ค่าเที่ยวเรือ ตามตำแหน่งที่ทำงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-ค่าอาหารรายเดือน(ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)


ช่องทางการสมัครงาน ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

- เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 ตามที่อยู่ด้านล่าง


บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท

 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

 โทร : 0 2-744-5535 - 8

 E-mail: pcrt@hotmail.com

7
รับสมัครด่วน มารีนซุป หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ดูแลในส่วนปากเรือ มีความรู้ ด้านปากเรือ  ความปลอดภัย  และอุปกรณ์ต่างๆ
มีประสบการณ์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
เพศ ชาย อายุ 33-45 ปี

ติดต่อที่

1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท

 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

 โทร : 0 2-744-5535 - 8

 E-mail: pcrt@hotmail.com
8
บริษัท พรเจริญขนส่ง จำกัด  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง (เรือน้ำมัน Bunker) >>ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์<<  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต (กรุงเทพฯ-อ่าวอุดม-แหลมฉบัง-ระยอง-บางปะกง-มหาชัย)  ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมทำงาน ในตำแหน่งพนักงานเรือหลายอัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้

ข้อมูล   UPDATE 12  MAR 2021


   เปืดรับสมัคร  ด่วน ด่วน ด่วน 
                   

               
                  ตำแหน่ง ต้นกล                 1 ตำแหน่ง
                 
               
     
เอกสารการสมัคร -บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา,หนังสือรับรองการทำงานจาก บริษัทเดิม และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน


เอกสารการสมัคร -บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา,หนังสือรับรองการทำงานจาก บริษัทเดิม และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน

   
     *******************************************************************

เอกสารในการสมัครประจำเรือ

-มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม STCW 2010) หรือ ปก.แผ่น (ตั๋วแผ่น STCW 1978) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า

-อบรมพื้นฐาน 4 หลักสูตร และ ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ

-การดับไฟเบื่องต้น หรือ การดับไฟชั้นสูง (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)

-พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง  (ตามที่เจ้าท่ากำหนด)
 
-ค.ร. 5 ผลตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

-บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน (ที่ทางกรมเจ้าท่า รับรอง)

-หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกันในวันสัมภาษณ์งาน


สวัสดิการณ์

-มีประกันอุบัติเหตุรายปี ให้พนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-มีประกันสังคม ตามกฏหมายกำหนด
-ค่าเที่ยวเรือ ตามตำแหน่งที่ทำงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-ค่าอาหารรายเดือน(ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)


ช่องทางการสมัครงาน ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

- เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 ตามที่อยู่ด้านล่าง


บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 (ซอยสันติคาม 3) ถ.สุขุมวิท

 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

 โทร : 0 2-744-5535 - 8

 E-mail: hr@pctransmarine.com


9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง  ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทของเหลวในระวาง(เรือน้ำมัน Bunker)ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์  เขตการเดินเรือในประเทศเฉพาะเขต  ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงาน ในตำแหน่งพนักงานเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งต่อไปนี้

1.   ต้นเรือ     1 อัตรา       
-มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม )หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า
-อบรมทบทวนพื้นฐาน 4 หลักสูตร
-การดับไฟชั้นสูง
-เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง
-Bridge Team Management
-บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน
-หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.   นายท้าย  1 อัตรา
-มีปก.เล่ม(ตั๋วเล่ม )หรือปก.แผ่น(ตั๋วแผ่น) ตามข้อกำหนดของ กรมเจ้าท่า 
-อบรมทบทวนพื้นฐาน 4 หลักสูตร
-การดับไฟ
-เรือบรรทุกน้ำมัน
-บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน
-หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล    จันทร์-ศุกร์ 0800-1700

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ ขนส่ง
1749/4 หมู่1 ซอยสุขุวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 โทร : 0 2-744-5535 ถึง 8
E-mail: Pcrt@hotmail.com


10
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส  ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท. , เชลล์, บางจาก, IRPC และอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้น ได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน       - รองต้นกล               1 อัตรา
                                          - ช่างน้ำมัน               1 อัตรา

คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - ปก.ตามตำแหน่งและCert.อิ่นๆตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


บริษัท :   หจก.พรเจริญ ขนส่ง ฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคล
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8
Fax :             02-393-8149
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:            pcrt@hotmail.com

11
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : ปิดรับ....สมัครงาน ช่างน้ำมัน (Oiler) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 -มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคปประจำตัว
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 เอกสารการสมัคร:
                 - ประวัติการทำงานและประสบการร์ ที่ผ่านมา
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - ปก.ตามตำแหน่งและCert.อิ่นๆตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
           
                 * เตรียมเอกสารข้างต้น มาวันกรอกใบสมัครให้พร้อม *

ช่องทางติดต่อ
 
เข้ามาสมัครที่สำนักงาน  (ฝ่ายบุคคล) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ประวัติพร้อมเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครงาน มาที่
Email: pcrt@hotmail.com


เลขที่ 1749/4  หมู่ 1  ซ.สุขุมวิท 109  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270
โทร 02-744-5535-8  แฟกซ์ 02-393-8172  เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่ง

1.   นายเรือ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะเรือ : เรือ BUNKER ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส
เส้นทางการวิ่ง : กทม / บางปะกง / มหาชัย / อ่าวอุดม / แหลมฉบัง / สัตหีบ / มาบตาพุด / ระยอง
คุณสมบัติ :
-  มีประกาศนียบัตรแบบเล่ม หรือ แบบแผ่น
- ได้รับการอบรมทบทวนพื้นฐาน 4 หลักสูตร การดับไฟชั้นสูง เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง
- ต้องมี C.O.E หลักสูตร ADVANCE OIL TANKER
- หากมีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.   Marine Superintendent  จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่หลัก :
- ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือ ในส่วนของปากเรือและห้องเครื่อง ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ
- ประสานงานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
- รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
- ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน
- งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย
คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความกระตือรือร้นในงานที่ทำ และมีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
- ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, Power pointและอื่นๆได้ดี
- มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
- สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
- โบนัสประจำปี
- ค่าล่วงเวลาในกรณี ทำงานวันหยุด
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม             
 เอกสารการสมัคร :
- วุฒิการศึกษา (ตัวจริงและสำเนา)
- สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ

สนใจติดต่อ
*** ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล : คุณจุฑามาศ 061-4654159
    1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
    โทร. 02-7445535-8 แฟกซ์ 02-3938172
*** E-mail: pcrt@hotmail.com


...ด่วน...

13
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก, IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน นายท้ายเรือน้ำมัน (A/B) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ นายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้น 2 ขึ้นไป หรือสูงกว่า
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

14
หจก.พรเจริญขนส่ง

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวงาน

มีความประสงค์ : รับสมัครงาน ช่างน้ำมัน (Oiler) 1 อัตรา 

คุณสมบัติ
 - ถือใบประกาศ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเล หรือ คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือ 2
 - ผ่านการอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
 - ผ่านการอบรม OIL TANKER FAMILIARIZATION
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผ่านงานเรือบรรทุกน้ำมัน หรือ เรือBunker  มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง หรือ ส่งเอกสารมาที่
pcrt@hotmail.com
เลขที่ 1749/4 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-744-5535 แฟกซ์ 02-393-8172 เวลาทำการ : 08.00 น.-16.00 น. (จ.-ศ.)

15
รับสมัครงานตำแหน่ง Marine Superintendent
หจก.พรเจริญขนส่ง
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

มีความประสงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง Marine Superintendent  1 อัตรา

หน้าที่หลัก: - ดูแลควบคุม และสนับสนุนงานเรือ ตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพเรือให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
               - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจำเรือ (คนเรือ) ในด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบ, มาตรฐาน ต่างๆ
               - ประสานส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานเรือ
               - รับผิดชอบดูแลการตรวจเรือ (Ocimf-sire,Thai-Rec) ตามแผนงาน
               - ตรวจสอบติดตามแก้ไข ปรับปรุงเอกสารของทางเรือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน
               - งานอื่นๆตามที่ทางบริษัท มอบหมาย


คุณสมบัติ : - การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
               - มีประสบการณ์ ทำงานด้านเรือขนส่งหรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
               - มีความกระตือรือล้นในงานที่ทำ
               - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
               - มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
               - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, excel ,word, powerpointและอื่นๆได้ดี
               - มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคล
               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
               - สามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณี ต้องติดตามงานที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :  - เงินเดือนประจำ ตามความสามารถ
                - ค่าล่วงเวลาในกรณี ทำงานวันหยุด
                - มีประกันอุบัติเหตุให้
                - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
                 
 เอกสารการสมัคร:
               
                 - วุฒิการศึกษา ตัวจริงและสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
                 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
                 - เอกสาร ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
                 - หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ทางบริษัทร้องขอ
                 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                  Remark:สามารถส่ง CV.เพื่อการพิจจารณาในเบื้องต้น และ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 0800-1700 LT
ติดต่อบริษัท :   หจก.พรเจริญ ขนส่ง
                       คุณ จุฑามาศ สุขชื่น
ประเภทธุระกิจ : ขนส่งทางน้ำ
ที่อยู่ :            1749/4 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 109 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :          สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ :       02-744-5535-8 ,089-2218167
Fax :            02-393-8149
เวลาทำการ:     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
email:            pcrt@hotmail.com


หน้า: [1] 2 3