ส่งหัวข้อ "Tipco maritime co.,ltd ต้องการรับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง C/E, 2/E" ถึงเพื่อน