ส่งหัวข้อ "รับสมัคร นายท้าย 2 ตำแหน่ง, และ กุ๊ก 1 ตำแหน่ง !!!!!" ถึงเพื่อน